Voorkom misbruik van het proeftijdbeding

Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst kan maximaal twee maanden duren. Binnen deze periode moeten werkgever en werknemer besluiten of ze de samenwerking willen voortzetten. Soms is dit te kort en hebben partijenmeer tijd nodig.

Betekent een langere proefperiode automatisch misbruik van het proeftijdbeding?

Wat is het geval? Na bijna twee maanden na aanvang van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op met een beroep op het proeftijdbeding. De werknemer functioneert onvoldoende. Omdat de werknemer graag een tweede kans wil, biedt de werkgever daarna een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden aan.

Na een eenmalige verlenging eindigt de derde arbeidsovereenkomst van rechtswege. De werknemer stelt zich op het standpunt dat de werkgever hiermee de wettelijk bepaalde duur van de proeftijd heeft omzeild en stelt dat het proeftijdontslag nietig is.

Proeftijdontslag

De kantonrechter a�?s-Hertogenbosch (LJN: BN6214) oordeelt dat er geen sprake is van misbruik van het proeftijdbeding. De werkgever heeft immers pas na het gegeven proeftijdontslag een tweede arbeidsovereenkomst aangeboden op nadrukkelijk verzoek van de werknemer. Hij heeft hiermee niet de bedoeling gehad de wettelijke duur van de proeftijd te omzeilen. De vordering van de werknemer wordt afgewezen.

 

Tip

Voorkom misbruik van de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst in de proeftijd te beA�indigen door de maximale duur te respecteren en geen oneigenlijke redenen voor de beA�indiging aan te voeren. Misbruik kan leiden tot nietigheid van het proeftijdontslag.