Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: loon naar werken?!

Als een werknemer gedurende enkele maanden minder uren werkt, kort de werkgever hem op zijn salaris. Volgens de werknemer heeft hij zich gehouden aan zijn overeenkomst op basis van Het Nieuwe Werken.

Als omschrijving van Het Nieuwe Werken (HNW) wordt wel gebruikt het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van de laatste (mobiele) technologie. De medewerker heeft hierbij de mogelijkheid om op andere plekken (zoals thuis of onderweg) te werken dan op het traditionele kantoor en ook buiten de gebruikelijke tijden.

Vrijheid bij invulling functie

Een ICT-bedrijf past HNW toe op een werknemer in dienst als consultant. Dit betekent voor de werknemer dat hij veel onderweg is en een grote vrijheid heeft bij de invulling van zijn functie, maar dat hij wel maandelijks zijn uren moet verantwoorden. Als de werknemer gedurende enkele maanden minder uren gewerkt houdt de werkgever dat in op zijn salaris.

Genereren van werk

De kantonrechter stelt voorop dat een werknemer zijn gewone salaris behoudt als hij niet of minder werkt, als dat gebrek aan werk voor risico komt van de werkgever. Dat sprake is van HNW en de werknemer een grote vrijheid had zijn eigen functie in te vullen, betekent niet automatisch dat de werknemer volledig zelf verantwoordelijk is voor het genereren van werk. Het ligt op de weg van de werkgever om bij de werknemer na te gaan of hij nog voldoende werk heeft en als dat niet het geval is, dan moet de werkgever in dat werk voorzien (tenzij daarover afspraken bestaan). De werkgever moet dus het volledige salaris betalen.

Kantonrechter Haarlem, 13 januari 2011, LJN: BP1395

 

Tip:

Werkgevers die HNW toepassen, moeten zich realiseren dat de normale arbeidsrechtregels blijven gelden. Dus in beginsel ook het principe dat gebrek aan werk de werkgever niet ontslaat van de plicht loon te betalen. Van belang is en blijft om vast te leggen wat de werkgever van de tijd- en plaatsonafhankelijk opererende werknemer verwacht.